Vammaisten kotihoitopalvelut

Jokaisen pitää saada elää omannäköistä elämää. Tarkoituksena on kannustaa ja tukea toimintakyvyn ylläpitämistä, ja sitä kautta mahdollistaa osallistuminen aktiiviseen toimintaan ja elämään.

Meillä on osaamista vammaisen ihmisen avustamisesta, apuvälineistä ja ravitsemuksesta (mm. Gastrostooma- ravitsemus). Olemme apuna asiointikäynneillä, konserteissa ja elokuvissa, autamme arjen askareissa, hygieniassa ja lääkehoidossa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä.