Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tuo konkreettista apua perheiden kotiin. Se on sosiaalihuoltolain mukaista tukea perheelle, ja tarkoitettu tilanteisiin joissa perheessä on haasteellinen elämäntilanne esimerkiksi sairauden, vammaisuuden tai muiden syiden takia. Lapsiperheiden kotipalvelun sisällöstä voi lukea enemmän Essoten sivulta essote.fi/asiakkaalle/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lapsiperheiden-kotipalvelu.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoite on vahvistaa perheen omia voimavaroja. Palvelua myönnetään pääsääntöisesti tilapäisiin avun tarpeisiin. Lyhytaikaiseen avun tarpeeseen palvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti puhelinkeskustelun perusteella. Pitempiaikaisen, säännöllisen kotipalvelun tarve arvioidaan useimmiten kotikäynnillä. Essote myöntää lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelit. Palveluseteliä voit hakea Essoten sivulta sähköisestä palvelusta essote.fi/ota-yhteytta-sahkoisesti. Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista, siitä veloitetaan asiakkaalta enintään 7 €/h.

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu palvelusetelillä on saatavilla arkisin klo 7-17 välillä.