GeriWell Oy tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Geriwell Oy

Osoite Omatori, Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli

puh. 044 726 2800 

sähköposti asiakaspalvelu@geriwell.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Peltola

Omatori, Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli

044 7262801

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, henkilöstöhallinnan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen tietojen käsittely, työntekijän tarvittavien tietojen käsittely

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot) laskutusta varten, palveluntarve ja sopimukset, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, asiakaskirjaukset

Henkilöstönhallintaan liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin pitäjän omat tietolähteet, rekisteriin merkityltä henkilöltä itseltä, kunnalta (palveluseteliasiakas tai ostopalveluasiakas)

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset

Tietojen luovuttaminen tarvittaessa kunnalle, kun kyseessä on kunnan palvelusteliasiakas tai ostopalveluasiakas, jolloin kunta myös vastaa asiakasrekisteristä. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen rekisteri, joka säilytetään lukitussa tilassa ja lukitulla ja salasanalla suojatulla tietokoneella. Asiakasrekisterit on myös eritelty itsemaksavien ja kunnan asiakkaiden osalta eri asiakasrekistereihin siten, että kunta saa tarvittaessa näiden asiakkaiden tiedot erikseen. 

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt asiakaspalvelu@geriwell.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 

Tietojen oikaisupyynnöt asiakaspalvelu@geriwell.fi