Palvelut

Palvelumme ovat suunnattuja kaiken muotoisille perheille. Lapsiperheille, yksinasujille, ikäihmisille, kotikuntoutujille, suurperheille sekä ajankäytön kanssa kamppaileville. Olemme luotettava kumppani myös heille, jotka eivät itse voi olla jatkuvasti läsnä esimerkiksi omaisen arjessa. Ammattitaitoiset, koulutetut työntekijämme ovat asiakkaamme tukena ja turvana silloin, kun apua tarvitaan. Tuttu kumppani tuo turvaa myös silloin, kun esimerkiksi ikäihminen ei itse selviydy omatoimisesti arjen haasteista - tällöin me voimme olla ohjaamassa asiakastamme hänelle sopivien palveluiden äärelle.

linkki

HOIVAPALVELUT

Kokonaisvaltaiset hoiva- ja hoitopalvelut kotona asumisen tueksi - aina asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Palvelutarve kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja/tai omaisten kanssa kotikäynnillä tai puhelimitse. Tarvekartoituksen pohjalta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Tarjoamme kiireetöntä apua mm. peseytymisessä, lääkkeiden jakamisessa sekä antamisessa, näytteiden otossa, asioinneissa ja ulkoilussa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, hyvää ja laadukasta hoitoa ja hoivaa.

linkki

VAMMAISTEN KOTIHOITO

Jokaisen pitää saada elää omannäköistä elämää. Tarkoituksena on kannustaa ja tukea toimintakyvyn ylläpitämistä, ja sitä kautta mahdollistaa osallistuminen aktiiviseen toimintaan ja elämään.

linkki

TUKIPALVELUT

Kotipalvelustamme saat apua moneen arjen askareeseen. Meiltä voit tilata siivouspalvelun, ruokapalvelun, vaatehuollon, asiointiapua ja saattajapalvelun. Turvallinen ja paikallinen kumppani on käytettävissäsi kertatarpeeseen tai jatkuvalla sopimuksella, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia aikatauluista ja käytännön toteutuksista.

linkki

OMAISHOITO

Omaishoitajille ja omaishoitajaperheille. Mahdollistamme vapaata ja apua kotiin silloin, kun sitä tarvitaan. Omaishoidon vapaan järjestäminen on mahdollista Eloisan alueella myös palvelusetelillä. Asiakas voi käyttää seteliä omaishoidon vapaan järjestämisen lisäksi myös avun saamiseksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja neuvontaan sekä siivous- ja kotityöpalveluun.

linkki

PERHEPALVELUT

Lapsiperheiden arki voi olla joskus rankkaa. Meillä on mahdollisuus tukea ja auttaa perheitä eri tavoin. Jos mietit mikä voisi olla teidän perheellenne paras tukimuoto, niin voimme pohtia sitä yhdessä. Palvelumme ovat saatavilla viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden.

linkki

KOTIKUNTOUTUS

Kotikuntoutuksella yhdessä kohti parempaa toimintakykyä. Haluaisitko pystyä ulkoilemaan itsenäisesti, valmistaa itse aterioita ja peseytyä itsenäisesti? Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää toimintakykyä yhdessä, jotta kotona voisi asua mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutus on moniammatillista yhteistyötä hoitajien ja fysioterapeutin sekä tarvittaessa myös lääkärin ja muiden ammattiryhmien kanssa. Yhteistyökumppaninamme toimii Fysios, mutta asiakas voi käyttää halutessaan haluamaansa fysioterapiaa tarjoavaa yritystä.