Perhetyö

Perheille suunnattu tuki- ja ohjauspalvelu, jota voidaan myöntää sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisesti. Toimimme aina perhelähtöisesti ja kunnioitamme perheen omaa tapaa toimia. Lapsen etu on kuitenkin palvelun keskiössä. Palvelun sisältö suunnitellaan yhdessä perheen palveluverkoston kanssa, johon usein kuuluu sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Jokaisen perheen kanssa mietitään yksilöllisesti tuen tarpeet, tavoitteet ja menetelmät niihin pääsemiseksi. Perheen yhteisen tekemisen tukemisen näemme asiaksi, joka antaa voimavaroja koko perheelle. Säännöllinen verkostoyhteistyö takaa sen, että kaikki osapuolet ovat tietoisia työskentelyn etenemisestä. Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka omaavat erilaisia taitoja ja lisäkoulutuksia. Meillä on muun muassa kokemusta lähisuhdeväkivaltatyöstä. Luotettavuus, joustavuus ja avoimuus takaavat turvallisen tien, jota voimme yhdessä kulkea.