Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista matalan kynnyksen tavoitteellista työskentelyä. Palvelu toteutetaan yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteena on tukeminen arjessa, jossa perhetyöntekijä kulkee rinnalla perhettä kunnioittaen. Palvelu räätälöidään kunkin perheen omien tarpeiden mukaan, sillä jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Työntekijä auttaa perhettä tarkastelemaan omaa tilannettaan olemalla tukena muutoksessa, voimavaroja ja vuorovaikutusta vahvistaen.