Palvelukartoitus tuo esiin tarvittavat palvelut

Alkukartoitus tuo esille asiakkaan palvelutarpeen ja ne palvelut, joilla voimme tukea ja jopa mahdollistaa asiakkaamme kotona asumisen.

Geriwellin palvelutuotteiden rakenne perustuu asiakkaan kanssa vuorovaikutteiseen alkukartoitukseen sekä palvelukokonaisuuden suunnitteluun ja sopimiseen. Palveluprosesseihin on myös liitetty vaikuttavuuden arviointi.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Alkukartoituksesta vastaa moniammatillinen asiantuntijatiimi. Moniammatillisessa työryhmässä toimivat lääkäri, sairaanhoitaja, sosionomi/palveluneuvonta, lähihoitaja ja fysioterapeutti. Kuntouttava toimintamalli on huomioitu kaikissa palveluissamme.

Käytettävissämme on nykyteknologia kaikissa palveluprosesseissamme. Geriwellin moniammatillinen henkilöstö tuottaa terveyden- ja sairaanhoitopalvelumme. Muut palvelut toteutamme yhdessä tarkoin valittujen toimijakumppaneiden kanssa. Toimintamallimme mahdollistaa asiakkaallemme kokonaisvaltaisen, tehokkaan ja helpon palveluiden saatavuuden.

  • palvelutarpeen kartoitus
  • palveluneuvonta
  • sopimusten ja etuisuuksien hakeminen
  • asiamiespalvelut