Kotikuntoutus

Kuntoutumisen tukemiseen erikoistunut lähihoitaja toteuttaa kotikuntoutusta tarvittaessa yhteistyössä fysioterapeutin, lääkärin, toimintaterapeutin, kotihoidon henkilöstön ja muiden tarvittavien ammattiryhmien kanssa.

Kotikuntoutus tukee ja vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä, lisäksi sen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa kodissa, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Ikääntyvien kotikuntoutus

Geriwellin toteuttama kotikuntoutus on moniammatillista yhteistyötä. Geriwellin kuntoutumisen tukemiseen erikoistunut lähihoitajamme   toimii yhteistyössä Mikkelin Kuntopalvelun fysioterapeuttien sekä tarvittaessa lääkärin, toimintaterapeutin, ja muiden tarvittavien ammattiryhmien kanssa. 

Kotikuntoutus auttaa löytämään keinot miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Kuntoutumiseen erikoistunut lähihoitajamme toimii tiiviissä yhteistyössä fysioterapeutin kanssa ja myös hänen työparinaan.